Author Topic: how do you indicate singing in text  (Read 2398 times)

no italics or anything
Like this?~
~Like this?~
/Like this?/
how


ľ̸̌͋̂͐̉͋ͮ͌́ͪ̃ͮ̎́͏̭̗̙͍͍̲̬͎͇̪̜͝i̸̢̛̦͓̦̠̼̼̬̙̼͉̲͍͉ͯ̇͛̔͛̆̊̍̔͛ͫ͌̕ķ͙̦͉̞̥̦͙̣̙͔̝͎̝̫̹̘͒̅ͭ̃̐ͪ̿̑͐͌ͬ̾̈́͗̌̍͊́̕͢ͅe̻͈͕̣̭̦̍ͦ̀͂͒ͣͪ̇͊ͭͬ̀̚͢͞͝͡ ̡͖̣̩̺̩̪̞͍̝̹̰̖̻͈̳ͤͧ̋̈́̅̀ͤ̀͘͜t̎̎ͦ͑̂ͨ̊ͦ̆͆̄̏́̈́̆̎̿̋̂͢͝͞͏̺̦͎̙̜̻̻̥͇̖͞h̆ͧ̔̓͌̽̀̀̋͂̔ͧ̒̐ͭͣ̂̇̚͢҉͜͏͎̤̙̤̟i̵̡͚͎̳͎̳͍̹̪̤̖̾ͨ̒ͤ̅͛̓ͩ͆̏͐ͬͧ́s̓̏̒ͯͯ̈́͐͊͂̓̓̍̐̄̋̃̚͠͠҉̤͚͓̘̠͖͓̼͖͙̤͎͓͔


♪ღ♪*•.¸¸¸.•*¨¨*•.¸¸¸.•*•♪ღ♪¸.•*¨¨*•.¸¸¸.•*•♪ღ♪•* ♪ღ♪
░L░I░K░E░♪░T░H░I░S░!░
♪ღ♪ *•♪ღ♪*•.¸¸¸.•*¨¨*•.¸¸¸.•*•♪¸.•*¨¨*•.¸¸¸.•*•♪ღ♪•*


♪ღ♪*•.¸¸¸.•*¨¨*•.¸¸¸.•*•♪ღ♪¸.•*¨¨*•.¸¸¸.•*•♪ღ♪•* ♪ღ♪
░L░I░K░E░♪░T░H░I░S░!░
♪ღ♪ *•♪ღ♪*•.¸¸¸.•*¨¨*•.¸¸¸.•*•♪¸.•*¨¨*•.¸¸¸.•*•♪ღ♪•*
that was a beautiful opera i cried

♪ღ♪*•.¸¸¸.•*¨¨*•.¸¸¸.•*•♪ღ♪¸.•*¨¨*•.¸¸¸.•*•♪ღ♪•* ♪ღ♪
░L░I░K░E░♪░T░H░I░S░!░
♪ღ♪ *•♪ღ♪*•.¸¸¸.•*¨¨*•.¸¸¸.•*•♪¸.•*¨¨*•.¸¸¸.•*•♪ღ♪•*
my god the counter-tenor part in the fugue was enchanting

no, plain text, no formatting, one line and no characters you can't type with a normal keyboard

basically in game chat

♪ღ♪*•.¸¸¸.•*¨¨*•.¸¸¸.•*•♪ღ♪¸.•*¨¨*•.¸¸¸.•*•♪ღ♪•* ♪ღ♪
░L░I░K░E░♪░T░H░I░S░!░
♪ღ♪ *•♪ღ♪*•.¸¸¸.•*¨¨*•.¸¸¸.•*•♪¸.•*¨¨*•.¸¸¸.•*•♪ღ♪•*

♪ღ♪*•.¸¸¸.•*¨¨*•.¸¸¸.•*•♪ღ♪¸.•*¨¨*•.¸¸¸.•*•♪ღ♪•* ♪ღ♪
░L░I░K░E░B░A░B░Y░░B░A░B░Y░░B░A░B░Y░░O░H░H░H░H░H░H
♪ღ♪ *•♪ღ♪*•.¸¸¸.•*¨¨*•.¸¸¸.•*•♪¸.•*¨¨*•.¸¸¸.•*•♪ღ♪•*

no, plain text, no formatting, one line and no characters you can't type with a normal keyboard

basically in game chat
♫im singing with a normal keyboard by holding alt and typing 14 on the numpad♫

AMAAAAAAAAAAAAAAAAAZIING GRAAAAACE
HOW SWEEEEEET THE SOUUND
THAT SAAAAAVED AAA WRETCH
LIKE MEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEE

like that

NONNNNNNNNNNELLLLLLL SUUUUUUUUCKSSSS

NONNNNNNNNNNELLLLLLL SUUUUUUUUCKSSSS
I DON'T KNOW WHAT THAT'S TO THE TUNE OF